Порядок реєстрації місця проживання іноземців в Україні

Порядок реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи, передбачений правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 02.03.2016 р. Відповідно до правил реєстрації / зняття реєстрації місця проживання / перебування особи здійснюється органом виконавчої влади на території відповідної територіальної одиниці, що підпорядковується відповідній міській раді (наприклад: ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг).

Іноземці або особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, зобов’язані зареєструвати місце проживання протягом 30 календарних днів після знання реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання. Ці правила також застосовуються до іноземців або осіб без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання. У цьому випадку іноземець повинен зареєструвати місце проживання за адресою, зазначеною при поданні документів до Державної міграційної служби України, як адресу тимчасового проживання. Після реєстрації місця проживання іноземця ця адреса зазначається у картці тимчасового / постійного проживання.

Реєстрація місця проживання / перебування або знання про реєстрацію місця проживання іноземця здійснюється в день подання іноземцем або його представником за довіреністю документів і може відбуватися одночасно з вилученням з попереднє місце проживання. Слід пам’ятати, що реєстрація місця проживання іноземця відбувається лише за однією адресою, але закон не встановлює обмежень на реєстрацію місця проживання кількома особами за однією адресою.

Необхідні документи:
1) Заява;
2) дозвіл на тимчасове / постійне проживання в Україні (оригінал для огляду, копія вручається);
3) Оригінал квитанції про сплату адміністративного збору (13,60 грн);
4) Документ, що підтверджує право на володіння будинком, який знаходиться за адресою майбутнього місця проживання іноземця (оригінал на перевірку, подається нотаріально завірена копія);
5) Оригінал договору оренди / оренди, згідно з яким здійснюється реєстрація місця проживання;
6) Оригінал довіреності, що підтверджує повноваження представника іноземця чи особи без громадянства (Оригінал на перевірку, подається нотаріально засвідчена копія).

Також слід зазначити, що за порушення заявки термін реєстрації (30 днів) встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді попередження, якщо іноземець вчинив правопорушення вперше. Якщо протягом року за правопорушення неодноразово штрафували від 17 до 51 грн.

Відповідно до Правил реєстрації / Кредитів для реєстрації особи з місця проживання / перебування, іноземців або осіб без громадянства, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання більше одного місяця та мають невиконані майнові зобов’язання, накладені адміністративною чи судовою ухвалює рішення або призову на строкову військову службу і не має відстрочок, або брати участь у суді в будь-якій якості; у таких випадках вони зобов’язані письмово повідомити відповідний орган реєстрації про місце проживання.