Новий Закон про освіту

У 2017 році Україна прийняла новий Закон про освіту, який вже повністю діє в 2018 році.

Відповідно до нового Закону, освіта – це фундамент інтелектуального, духовного, фізичного та культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного процвітання, запорука розвитку суспільства, об’єднаного загальними цінностями та культурою, держави.

Мета виховання встановлено всебічний розвиток особистості та найвищих цінностей суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей, формування цінностей та необхідних для успішного виконання компетенцій, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого громадського вибору та спрямування його діяльності на благо інших та суспільства, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення рівня освіти громадян для забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору .

_________________

Адвокат Олександр Євсутін і Партнери пропонує експертну правову допомогу з питань імміграції у справах легалізації іноземців в Україні, підтримку іноземних інвестицій, отримання дозволу на проживання, громадянство України. Скасування заборони на в’їзд в Україну. Міжнародні адвокати та адвокати України.

evsutin.партнери

http://studyinukraine.in.ua/a-new-law-of-ukraine-on-education/