Для оформлення посвідки на проживання необхідно

На даний момент у зв’язку зі вступом в дію Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення виду на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 322 від 25 квітня 2018, змінився порядок отримання посвідки на проживання.

Органи державної міграційної служби часто відмовляються приймати документи ще не розібравшись в новому законодавстві.

Завдяки поетапному вивченню та тлумачення норм права дана ситуація дещо змінюється на краще.

Так, для оформлення посвідки на проживання іноземець представляє:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України;

2) документ, що засвідчує особу законного представника, і документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подачі документів законним представником);

3) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

4) дійсний поліс медичного страхування;

5) документ, що підтверджує сплату арбітражного збору або документ про звільнення від його сплати.

Іноземець або особа без громадянства при подачі документів для оформлення посвідки пред’являють працівнику територіального органу / територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта оригінали документів, зазначених у підпунктах 1, 2, 4, 5 цього пункту.

До заяви-анкети додаються оригінали документа, зазначеного в підпункті 3 цього пункту, та документа, що підтверджує сплату адміністративного збору, і копії зазначених вище документів.

Оригінали документів, зазначених у підпунктах 1, 2 і 4 цього пункту, та документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертаються іноземцю або особі без громадянства.

Крім зазначених документів, в залежності від категорії іноземців та осіб без громадянства, визначених статтею 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, представляються і інші документи.

з 10.09.2018 року міграційна служба почала оформляти посвідку на проживання в вигляді карт.