ВНЖ для добровольців

Для оформлення дозволу на тимчасове проживання іноземця або особи без громадянства, які прибули в Україну для проведення культурних, наукових та освітніх заходів на підставах та в порядку, передбачених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземці або особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у міжнародних та регіональних волонтерських програмах або для участі в діяльності організацій та установ, які беруть участь у волонтерській діяльності відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, інформація про яку розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики, подається:

  • подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземця чи особи без громадянства прибули в Україну;
  • або подання організації чи установи, яка залучає волонтерів відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики та свідоцтві про державну реєстрацію такої організації чи установи ( оригінал документа повертається іноземцю чи особі без громадянства, а до заяви – його копія, засвідчена працівником територіального органу / територіального підрозділу Міністерства освіти і науки, уповноваженою суб’єктом вставлення позначки “Відповідно до оригіналу випускників” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати).

Міністерство соціальної політики відповідно до норм Закону України “Про волонтерську діяльність”, як центральний орган виконавчої влади, реалізуючи державну політику у сфері волонтерської діяльності, виконує низку повноважень:

  • забезпечує реалізацію державної політики у сфері волонтерської діяльності;
  • вживає інших заходів щодо розвитку та просування волонтерської діяльності;
  • сприяє поширенню інформації про волонтерські заходи;
  • сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їх діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;
  • поширює інформацію про стан виконання галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності;
  • публікує на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, які беруть участь у
  • волонтерській діяльності, зокрема, інформацію про організації та установи, які залучають іноземців та осіб без громадянства до волонтерської діяльності на території України протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації;
  • сприяє здійсненню міжнародної співпраці з волонтерської діяльності, узагальнює та розширює практику роботи в цій галузі.

Наша компанія може надати вам можливість прийти до авторитетних громадських організацій волонтерів та допомогти отримати візу D в Україну, в тому числі з Індії, Пакистану, Ірану, Росії, Туркменістану та інших країн.

Зверніться до нас за допомогою, і ми зробимо все для вашого законного перебування в Україні.